EN FR

Tisanes

 


Tisane Doux Sommeil - calmante, insomnie, digestion
Tisane Doux Sommeil - calmante, insomnie, digestion - Passion Herbale

Tisane Doux Sommeil - calmante, insomnie, digestion

De $6.99

Tisane Détoxifiante - foie, reins, peau, ongles, cheveux
Tisane Détoxifiante - foie, reins, peau, ongles, cheveux - Passion Herbale

Tisane Détoxifiante - foie, reins, peau, ongles, cheveux

De $7.99

Tisane Digestive - gaz, ballonnements, nausées
Tisane Digestive - gaz, ballonnements, nausées - Passion Herbale

Tisane Digestive - gaz, ballonnements, nausées

De $7.99

Tisane Purifiante minceur - foie, reins, sang, digestion, gras, laxative
Tisane Purifiante minceur - foie, reins, sang, digestion, gras, laxative - Passion Herbale

Tisane Purifiante minceur - foie, reins, sang, digestion, gras, laxative

De $8.99

Tisane Relaxante - anxiété, sommeil, acné, système nerveux, digestion
Tisane Relaxante - anxiété, sommeil, acné, système nerveux, digestion - Passion Herbale

Tisane Relaxante - anxiété, sommeil, acné, système nerveux, digestion

De $7.99